Polityka prywatności

Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies - przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

1.     Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym

1.1.  Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie Suzana.online  zwanych dalej: „Serwisem”. Została stworzona i przyjęta przez Suzana Paweł Wiśniewski który to podmiot jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych /. Administratorem danych osobowych jest Suzana.online

1.2.  Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym  w celu kontaktowym oraz w celach:

1.2.1.   zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;

1.2.2.   realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

1.2.3.    rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

1.2.4.   realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

1.2.5.   statystycznym;

1.2.6.   kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;

Poprzez kliknięcie/ zaznaczenie opcji, dostępne przed złożeniem zamówienia „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”,  dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o sklepie/ produktach ofercie/ promocjach/ dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o nowościach i promocjach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

1.3.  Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z  polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

 

2.      Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez nasz serwis / anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe)/  liczba odwiedzin, dane urządzenia/ język przeglądarki,/ typ systemu operacyjnego.

Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności  znajduje się tutaj https://suzana.online/content/6-polityka-prywatnosci

         Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

 

2.1.  Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.

2.1.1.     W celu złożenia zamówienia Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz zamówienia poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres/adres dostawy/ adres mail/numer telefonu/

2.1.2.     . Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia tj. przewoźnika/ spedytora/.  Po zrealizowaniu zamówienia dane są usuwane.

2.1.3.       W celu złożenia zamówienia Użytkownik może także zarejestrować się w Serwisie poprzez kliknięcie opcji „Zarejestruj” dostępnej na stronie głównej lub po kliknięciu opcji „złóż zamówienie” Wówczas dane podane podczas rejestracji konta Użytkownika tj.: adres/adres dostawy/ adres mail/numer telefonu/…… zostaną zachowane przez Serwis i po zalogowaniu ich podanie nie będzie potrzebne przy składaniu kolejnego zamówienia.  Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika. Do założenia konta konieczne będzie podanie  loginu i hasła. Przy czym login w żadnym razie nie musi zawierać imienia lub nazwiska Użytkownika.  Wówczas podane przez Użytkownika dane umożliwią kontakt z Administratorem/Serwisem/ za pomocą formularza kontaktowego/ telefonu/ poczty e-mail/ komunikatora. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail/ login/numer telefonu  Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.6./ kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.

2.1.4.       Serwis umożliwia się zapisanie się do newslettera  poprzez kliknięcie opcji „zamów newsletter” Użytkownik zapisując się do newslettera  podaje dane takie jak: adres e – mail . Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownikowi naszego biuletynu lub newslettera.

2.1.5.     Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie serwisu lub na adres e-mail: …kontakt@suzana.online

2.1.6.     Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować je i usuwać. Usunięcie lub edycja danych następuje poprzez kliknięcie opcji „Twoje konto”, a następnie wybór dostępnej tam opcji „edytuj dane” albo „usuń dane”

2.1.7.     Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta klienta.  W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie serwisu lub skontaktować się pod adresem  e-mail: kontakt@suzana.online  Użytkownik zostanie poproszony przed usunięciem konta o weryfikację poprzez podanie loginu i hasła do konta.

2.1.8.     Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować newslettera. Może to zrobić samodzielnie poprzez modyfikacje ustawień konta klienta. W tym celu należy wejść w zakładkę „Twoje konto”, następnie „Nwesletter” i wybranie opcji „anuluj”. Użytkownik może także zrezygnować wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@suzana.online  Użytkownik zostanie poproszony przed anulowaniem newslettera  o weryfikację poprzez podanie loginu i hasła do konta.

 

3.     Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

3.1.          Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.2..

3.2.          Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

3.3.  Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

      niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;

      każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;

      usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc". Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy kontakt@suzana.online ,  wszelkie pytania i wątpliwości.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu. 

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

4.     Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).

Serwis wykorzystuje technologie i  procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę typu https/ssl

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter. Hasło powinno zawierać przynajmniej 8/10/znaków

Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

 

5.     Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz podczas logowania.

 

6.     Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: kontakt@suzana.online. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Menu

Ustawienia

Załóż darmowe konto, aby zapisać ulubione rzeczy.

Zaloguj się

Załóż darmowe konto, aby używać listę życzeń.

Zaloguj się